20200725_125915 (1)

Prace badawcze na terenie gminy Ułęż

Wspólnie z Gminą Ułęż oraz z firmą GPR24 przygotowujemy program badań poszukiwawczych oraz archeologicznych w czterech wybranych miejscach w gminie Ułęż, która słynie z wielu ciekawych miejsc i historii. Wybranymi przez nas obszarami są:

  • lotnisko w Podlodowie,
  • teren boiska w Drążgowie,
  • zapomniany cmentarz w Drążgowie,
  • pałac w Sarnach jako dawna stanica rycerska

Obecnie oczekujemy na zgodę właścicieli i dzierżawców przedmiotowych terenów oraz przygotowujemy niezbędne wnioski do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace badawcze chcemy zacząć jesienią tego roku. Więcej informacji na temat projektu już wkótce!

20200730_085559

Współpraca z Parafią Zbawiciela w Warszawie

Rozpoczęliśmy współpracę z Parafią Zbawiciela w Warszawie. Złożyliśmy wnioski o rozbiórkę wtórnego budynku garażowego, który znajduje się na terenie parafii. Ksiądz proboszcz ma pomysł na otwarcie przestrzeni dziedzińca i większej dostępności dla wiernych. W ekspresowym tempie otrzymaliśmy zgodę na rozbiórkę!

Grób ks. Jakóba Węglewskiego (3)

Grób ks. Jakóba Węglewskiego w ewidencji IPN

Jesteśmy bardzo szczęśliwi z powodu wpisania grobu księdza Jakóba Węglewskiego do do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski Instytutu Pamięci Narodowej IPN, o który staraliśmy się od ponad pół roku. Nareszcie mamy decyzję i wpis pod numerem ewidencyjnym 856.

Ksiądz Jakób Węglewski, urodzony w 1801 roku w Nowym Mieście Lubawskim, zmarł w 1882 roku w Żabiance. Od 1837 roku pełnił funkcję proboszcza parafii w Żabiance, a od 1844 roku także dziekana stężyckiego. Był uczestnikiem Zjazdu Kłoczewskiego, które odbiło się szerokim echem na Podlasiu, jak również w kraju. Zgromadzeni przyjęli, dnia 13 listopada 1862 roku, deklarację akcesu kleru do Komitetu Centralnego Narodowego będącego tajnym organem kierowniczym tzw. obozu czerwonych, który stanowili radykalni działacze demokratyczni w Królestwie Polskim przed wybuchem i w okresie powstania styczniowego (1863–1864), działającym od czerwca 1862 roku w Warszawie. Komitet prowadził przygotowania do powstania styczniowego oraz rozbudował organizację konspiracyjną. Jako dziekan stężycki był przełożonym kilku innych księży zaangażowanych w powstanie styczniowe między innymi Atanazego Uczwińskiego, Konstantego Byszewskiego, Celestyna Godlewskiego, Kazimierza Gumowskiego, Antoniego Ołaja, Pawła Szukalskiego, Konstantego Wąsowskiego. I to z nimi najprawdopodobniej prowadził swoją konspiracyjną działalność. Ksiądz Jakób został aresztowany na przełomie stycznia i lutego 1863 roku i osadzony w więzieniu w Dęblinie (ówcześnie Iwanogród), podobnie jak inni uczestnicy Zjazdu Kłoczewskiego. Wypuszczony z więzienia w nieustalonych okolicznościach. Funkcję dziekańską sprawował do roku 1868. Najprawdopodobniej został odwołany po otrzymanym z Kurii Lubelskiej piśmie z dnia 16 marca 1868 roku. Ksiądz Węglewski znajduje się również na liście członków Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim z 1861 roku.

Gmina Ułęż, z którą współpracujemy, zleciła dodatkowe badania i ekshumację grobu Piłsudczyków, zlokalizowanego na tym samym cmentarzu w Żabiance, o którego wpis do ewidencji również się staramy. Czekamy na efekty działań.