Zamek Alnwick - foto na główną

Zamek Alnwick

Ach ta Anglia… Prawdziwa kraina zamków. Budowane dla lordów i właścicieli ziemskich stały się tak pospolitą częścią krajobrazu, że u wielu nie budzą już zaskoczenia. Tymczasem za wieloma stoi niezwykła historia, czego dowodzi historia budowli w Alnwick.

3

Badania w gminie Ułęż

Na północny-wschód od miejscowości Drążgów w gminie Ułęż zlokalizowany jest nieużywany i zapomniany cmentarz. Był to dawny cmentarz parafialny, który przestano użytkować pod koniec XVIII w. wraz z przeniesieniem parafii do Sobieszyna. W ramach współpracy z firmą Gpr24 rozpoczęliśmy działania mające na celu przywrócenie pamięci o dawnym cmentarzu. Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń między innymi od władz gminy Ułęż, Parafii w Sobieszynie oraz Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przystąpiliśmy do badań.