Grób ks. Jakóba Węglewskiego (3)

Grób ks. Jakóba Węglewskiego w ewidencji IPN

Jesteśmy bardzo szczęśliwi z powodu wpisania grobu księdza Jakóba Węglewskiego do do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski Instytutu Pamięci Narodowej IPN, o który staraliśmy się od ponad pół roku. Nareszcie mamy decyzję i wpis pod numerem ewidencyjnym 856.

Ksiądz Jakób Węglewski, urodzony w 1801 roku w Nowym Mieście Lubawskim, zmarł w 1882 roku w Żabiance. Od 1837 roku pełnił funkcję proboszcza parafii w Żabiance, a od 1844 roku także dziekana stężyckiego. Był uczestnikiem Zjazdu Kłoczewskiego, które odbiło się szerokim echem na Podlasiu, jak również w kraju. Zgromadzeni przyjęli, dnia 13 listopada 1862 roku, deklarację akcesu kleru do Komitetu Centralnego Narodowego będącego tajnym organem kierowniczym tzw. obozu czerwonych, który stanowili radykalni działacze demokratyczni w Królestwie Polskim przed wybuchem i w okresie powstania styczniowego (1863–1864), działającym od czerwca 1862 roku w Warszawie. Komitet prowadził przygotowania do powstania styczniowego oraz rozbudował organizację konspiracyjną. Jako dziekan stężycki był przełożonym kilku innych księży zaangażowanych w powstanie styczniowe między innymi Atanazego Uczwińskiego, Konstantego Byszewskiego, Celestyna Godlewskiego, Kazimierza Gumowskiego, Antoniego Ołaja, Pawła Szukalskiego, Konstantego Wąsowskiego. I to z nimi najprawdopodobniej prowadził swoją konspiracyjną działalność. Ksiądz Jakób został aresztowany na przełomie stycznia i lutego 1863 roku i osadzony w więzieniu w Dęblinie (ówcześnie Iwanogród), podobnie jak inni uczestnicy Zjazdu Kłoczewskiego. Wypuszczony z więzienia w nieustalonych okolicznościach. Funkcję dziekańską sprawował do roku 1868. Najprawdopodobniej został odwołany po otrzymanym z Kurii Lubelskiej piśmie z dnia 16 marca 1868 roku. Ksiądz Węglewski znajduje się również na liście członków Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim z 1861 roku.

Gmina Ułęż, z którą współpracujemy, zleciła dodatkowe badania i ekshumację grobu Piłsudczyków, zlokalizowanego na tym samym cmentarzu w Żabiance, o którego wpis do ewidencji również się staramy. Czekamy na efekty działań.

117871503_2736449199789010_4283801384596785601_o (1)

Kolorystyka i renowacja elewacji kościoła w Pałukach

Kościół w Pałukach wygląda pięknie! Od końca zeszłego roku uczestniczyliśmy w przygotowaniu kolorystyki kościoła pw. Św. Najświętszej Maryi Panny w Pałukach. Opracowana przez firmę Szymanowski Architektura dokumentacja z naszymi założeniami kolorystycznymi i programem prac konserwatorskich otrzymała wszelkie zgody i pozwolenie na budowę. Obecnie trwają prace przy renowacji elewacji. Zapraszamy na stronę parafii.

Zdjęcie pochodzi ze strony parafialnej. 

Pałac w Sobieszynie (2)

Co dalej z pałacem w Sobieszynie?

Złożyliśmy zapytanie do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z zapytaniem o losy Pałacu Kickich w Sobieszynie. Pałac w Sobieszynie – nasza historia, nasze dziedzictwo i oczko w głowie! Wspólnie z gminą Ułęż złożyliśmy do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismo, które przygotowaliśmy, zbierając wszelkie dostępne informacje. Jest to jeden z najciekawszych przykładów klasycyzmu. Obecnie stopniowo ulega degradacji, choć budzi zainteresowanie i podziw nie tylko wśród lokalnej społeczności. Czy tak ma wyglądać ochrona zabytków?