Odwołując się do raportu Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 2017 roku, jednym ze znaczących posiadaczy zabytków jest Kościół. Biorąc pod uwagę ogólny stan zachowania obiektów zabytkowych, budynki należące do kościołów i związków wyznaniowych znajdują się w dość dobrej kondycji. Nie znaczy to jednak, iż można w tej materii odtrąbić sukces. Należy pamiętać, że w Polsce znajduje się wiele małych parafii, do których nie zawsze docierają środki i fundusze remontowe, jak wiele jest zapomnianych cmentarzy kryjących historie regionów i małych społeczności, jak wiele kapliczek postawionych dziesiątki lat temu przez lokalne społeczności. Właśnie to tworzy historię miejsc, historię regionu. Dla naszej Fundacji niezwykle ważne jest dotarcie do tych średnich, małych i najmniejszych parafii, które są w posiadaniu obiektu zabytkowego. Z doświadczenia wiemy, iż najtrudniej jest zacząć pracę przy zabytku – ale warto. To w czym chcielibyśmy uczestniczyć to między innymi:

  • doraźna opieka nad zabytkami ruchomymi i nieruchomymi między innymi poprzez przygotowywanie programów konserwatorskich, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, studiów i audytów wykonalności prac konserwatorskich oraz innych opracowań technicznych,
  • pomoc w uzyskaniu dofinansowania na cele remontowe przy obiektach zabytkowych, pomoc prawna przy składaniu wniosków,
  • pomoc prawna w kontakcie z urzędami konserwatorskimi,
  • organizowanie szkoleń dotyczących ochrony zabytków.