Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie, możemy wyszczególnić dwie grupy osób lub instytucji posiadających zabytek – tych świadomych, którzy kupują obiekty zabytkowe w celu biznesowym lub z sentymentu do miejsca i pasji do historii oraz tych, którzy uważają, że „zabytek to problem”. Tych pierwszych szczerze podziwiamy, kibicujemy i pomagamy, tych drugich natomiast uświadamiamy o wartości, jaką posiadają. Analizując rynek nieruchomości zabytkowych, można śmiało stwierdzić, że jest to rynek stale rosnący, począwszy od rynku najbardziej reprezentacyjnych nieruchomości takich jak pałace, dwory czy całe założenia parkowo-pałacowe, poprzez zabytkowe mieszczańskie kamienice, na zabytkach przemysłu kończąc. Jako Fundacja chcemy pomagać inwestorom prywatnym poprzez:
– poszukiwanie obiektów zabytkowych pod inwestycje prywatne lub biznesowe;
– przygotowywanie analiz, ekspertyz i studium wykonalności;
– opracowywanie programów rewitalizacyjnych dla istniejących obiektów i terenów zabytkowych, wprowadzając nowe programy funkcjonalne dla obiektów;
– doraźną opiekę nad zabytkami ruchomymi i nieruchomymi między innymi poprzez przygotowywanie programów konserwatorskich, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, studiów i audytów wykonalności prac konserwatorskich oraz innych opracowań technicznych,
– pomoc w uzyskaniu dofinansowania na cele remontowe przy obiektach zabytkowych, pomoc prawna przy składaniu wniosków,
– pomoc prawna w kontakcie z urzędami konserwatorskimi.