3

Badania w gminie Ułęż

Na północny-wschód od miejscowości Drążgów w gminie Ułęż zlokalizowany jest nieużywany i zapomniany cmentarz. Był to dawny cmentarz parafialny, który przestano użytkować pod koniec XVIII w. wraz z przeniesieniem parafii do Sobieszyna. W ramach współpracy z firmą Gpr24 rozpoczęliśmy działania mające na celu przywrócenie pamięci o dawnym cmentarzu. Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń między innymi od władz gminy Ułęż, Parafii w Sobieszynie oraz Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przystąpiliśmy do badań.

Pierwszym etapem prac było dokonanie prospekcji terenowej, aby wyznaczyć obszar cmentarza. W ich trakcie zaobserwowaliśmy pozostałości po nagrobkach i miejscach pochówków, a także po drewnianym ogrodzeniu.

Dalsze działania związane będą z oczyszczeniem terenu i przygotowaniem do zadokumentowania widocznych pozostałości architektonicznych. Mamy nadzieję na pozyskanie nowych informacji o cmentarzu, a w przyszłości chcielibyśmy zapewnić jego ochronę poprzez włączenie go do gminnego programu opieki nad zabytkami.

Odwiedziliśmy również drugą z trzech lokalizacji naszych badań, czyli dawny rynek w Drążgowie, gdzie skupimy się na zebraniu informacji dotyczących nieistniejącego już drewnianego kościoła, oraz badaniu terenu samego rynku.

20200725_125915 (1)

Prace badawcze na terenie gminy Ułęż

Wspólnie z Gminą Ułęż oraz z firmą GPR24 przygotowujemy program badań poszukiwawczych oraz archeologicznych w czterech wybranych miejscach w gminie Ułęż, która słynie z wielu ciekawych miejsc i historii. Wybranymi przez nas obszarami są:

  • lotnisko w Podlodowie,
  • teren boiska w Drążgowie,
  • zapomniany cmentarz w Drążgowie,
  • pałac w Sarnach jako dawna stanica rycerska

Obecnie oczekujemy na zgodę właścicieli i dzierżawców przedmiotowych terenów oraz przygotowujemy niezbędne wnioski do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace badawcze chcemy zacząć jesienią tego roku. Więcej informacji na temat projektu już wkótce!