Dożynki Gminne 2021

W dniu 5 i 6 września odbyły się coroczne Dożynki Gminne w Gminie Ułęż. Przedstawiciele naszej fundacji w tym prezes Pan Przemysław Alchimowicz oraz wiceprezes Pani Zofia Kamińska zostali zaproszeni na to piękne święto. Tym razem ipreza miała miejsce w Korzeniowie. Dożynki to piękne święto praktykowane już przez Słowian i plemiona bałtyckie. Obrzęd ten związny był z kultem roślin i drzew, a w późniejszym czasie związany był z rolnictwem i obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Święto to, jest naszą wspólną tradycją i dobrem, które należy kultywować.

3

Badania w gminie Ułęż

Na północny-wschód od miejscowości Drążgów w gminie Ułęż zlokalizowany jest nieużywany i zapomniany cmentarz. Był to dawny cmentarz parafialny, który przestano użytkować pod koniec XVIII w. wraz z przeniesieniem parafii do Sobieszyna. W ramach współpracy z firmą Gpr24 rozpoczęliśmy działania mające na celu przywrócenie pamięci o dawnym cmentarzu. Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń między innymi od władz gminy Ułęż, Parafii w Sobieszynie oraz Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przystąpiliśmy do badań.

20200725_125915 (1)

Prace badawcze na terenie gminy Ułęż

Wspólnie z Gminą Ułęż oraz z firmą GPR24 przygotowujemy program badań poszukiwawczych oraz archeologicznych w czterech wybranych miejscach w gminie Ułęż, która słynie z wielu ciekawych miejsc i historii. Wybranymi przez nas obszarami są:

  • lotnisko w Podlodowie,
  • teren boiska w Drążgowie,
  • zapomniany cmentarz w Drążgowie,
  • pałac w Sarnach jako dawna stanica rycerska

Obecnie oczekujemy na zgodę właścicieli i dzierżawców przedmiotowych terenów oraz przygotowujemy niezbędne wnioski do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace badawcze chcemy zacząć jesienią tego roku. Więcej informacji na temat projektu już wkótce!

Grób ks. Jakóba Węglewskiego (3)

Grób ks. Jakóba Węglewskiego w ewidencji IPN

Jesteśmy bardzo szczęśliwi z powodu wpisania grobu księdza Jakóba Węglewskiego do do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski Instytutu Pamięci Narodowej IPN, o który staraliśmy się od ponad pół roku. Nareszcie mamy decyzję i wpis pod numerem ewidencyjnym 856.

Ksiądz Jakób Węglewski, urodzony w 1801 roku w Nowym Mieście Lubawskim, zmarł w 1882 roku w Żabiance. Od 1837 roku pełnił funkcję proboszcza parafii w Żabiance, a od 1844 roku także dziekana stężyckiego. Był uczestnikiem Zjazdu Kłoczewskiego, które odbiło się szerokim echem na Podlasiu, jak również w kraju. Zgromadzeni przyjęli, dnia 13 listopada 1862 roku, deklarację akcesu kleru do Komitetu Centralnego Narodowego będącego tajnym organem kierowniczym tzw. obozu czerwonych, który stanowili radykalni działacze demokratyczni w Królestwie Polskim przed wybuchem i w okresie powstania styczniowego (1863–1864), działającym od czerwca 1862 roku w Warszawie. Komitet prowadził przygotowania do powstania styczniowego oraz rozbudował organizację konspiracyjną. Jako dziekan stężycki był przełożonym kilku innych księży zaangażowanych w powstanie styczniowe między innymi Atanazego Uczwińskiego, Konstantego Byszewskiego, Celestyna Godlewskiego, Kazimierza Gumowskiego, Antoniego Ołaja, Pawła Szukalskiego, Konstantego Wąsowskiego. I to z nimi najprawdopodobniej prowadził swoją konspiracyjną działalność. Ksiądz Jakób został aresztowany na przełomie stycznia i lutego 1863 roku i osadzony w więzieniu w Dęblinie (ówcześnie Iwanogród), podobnie jak inni uczestnicy Zjazdu Kłoczewskiego. Wypuszczony z więzienia w nieustalonych okolicznościach. Funkcję dziekańską sprawował do roku 1868. Najprawdopodobniej został odwołany po otrzymanym z Kurii Lubelskiej piśmie z dnia 16 marca 1868 roku. Ksiądz Węglewski znajduje się również na liście członków Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim z 1861 roku.

Gmina Ułęż, z którą współpracujemy, zleciła dodatkowe badania i ekshumację grobu Piłsudczyków, zlokalizowanego na tym samym cmentarzu w Żabiance, o którego wpis do ewidencji również się staramy. Czekamy na efekty działań.