Drzwi z Kodnia konserwacja

Na przełomie listopada i grudnia nasza Fundacja przeprowadziła prace konserwatorskie zabytkowych drzwi kaplicy Świętego Wawrzyńca w Kodniu. Budowla ta powstała w XVIII wieku za sprawą dziedzica dóbr kodeńskich Kazimierza Władysława Sapiehy herbu Lis, wojewody trockiego. 

Konserwacja polegała głównie na czyszczeniu i usuwaniu wtórnych nawarstwień z powierzchni drewna. Dodatkowo zabezpieczyliśmy wszystkie elementy kute oraz naprawiliśmy zamki i zasuwy. Na koniec wykonaliśmy impregnację, a powierzchnię drzwi zabezpieczyliśmy werniksami i lakierem. Wszystkie prace wykonane zostały pod czujnym okiem Pani konserwator Zofii Kamińskiej. Na zdjęciach przedstawiamy efekt przed oraz po pracach konserwatorskich.

Comments are closed.