Pałac w Sobieszynie (2)

Co dalej z pałacem w Sobieszynie?

Złożyliśmy zapytanie do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z zapytaniem o losy Pałacu Kickich w Sobieszynie. Pałac w Sobieszynie – nasza historia, nasze dziedzictwo i oczko w głowie! Wspólnie z gminą Ułęż złożyliśmy do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismo, które przygotowaliśmy, zbierając wszelkie dostępne informacje. Jest to jeden z najciekawszych przykładów klasycyzmu. Obecnie stopniowo ulega degradacji, choć budzi zainteresowanie i podziw nie tylko wśród lokalnej społeczności. Czy tak ma wyglądać ochrona zabytków?