Fundacja Fontes

Fundacja Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Kultury Fontes jest organizacją pozarządową. Powstała w 2018 roku w celu realizacji zadań dotyczących opieki nad zabytkami nieruchomymi i ruchomymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także w celu krzewienia wiedzy dotyczącej kultury i sztuki. Naszym szczególnym zadaniem jest zwrócenie uwagi osobom prywatnym, instytucjom, organizacjom,  firmom oraz innym podmiotom będącym w posiadaniu lub pragnącym posiadać obiekty zabytkowe na wszelkie aspekty dotyczące renowacji  i ochrony zabytków oraz utrzymania ich w dobrym stanie.

Renowacja zabytków strona główna
zd

Aktualności

Zarząd

ZKKW

Zofia Kamińska

wiceprezes fundacji
BBKW

Bogdan Białek

wolontariusz

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu!  Tel.: 722 275 460

  e-mail: fundacja@fundacjafontes.pl

  Siedziba: 
  Dwór w Sarnach Sarny 21A, gmina Ułęż, 
  08-504 Ułęż

  Biuro w Warszawie: 
  ul. Przasnyska 6A, lokal 332, 
  01-756 Warszawa 

  KRS: 0000776381

  REGON: 382803160

  NIP: 5060118334

  NR KONTA: 77 1090 2590 0000 0001 4227 7532