Fundacja Fontes

Fundacja Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Kultury Fontes jest organizacją pozarządową. Powstała w 2018 roku w celu realizacji zadań dotyczących opieki nad zabytkami nieruchomymi i ruchomymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także w celu krzewienia wiedzy dotyczącej kultury i sztuki. Naszym szczególnym zadaniem jest zwrócenie uwagi osobom prywatnym, instytucjom, organizacjom,  firmom oraz innym podmiotom będącym w posiadaniu lub pragnącym posiadać obiekty zabytkowe na wszelkie aspekty dotyczące renowacji  i ochrony zabytków oraz utrzymania ich w dobrym stanie.
Renowacja zabytków strona główna
zd

Aktualności

Zarząd


Członek Zarządu


Członek Zarządu