Fundacja Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Kultury Fontes jest organizacją pozarządową. Powstała w 2018 roku w celu realizacji zadań dotyczących opieki nad zabytkami nieruchomymi i ruchomymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także w celu krzewienia wiedzy dotyczącej kultury i sztuki. Naszym szczególnym zadaniem jest zwrócenie uwagi osobom prywatnym, instytucjom, organizacjom, firmom oraz innym podmiotom będącym w posiadaniu lub pragnącym posiadać obiekty zabytkowe na wszelkie aspekty dotyczące renowacji i ochrony zabytków oraz utrzymania ich w dobrym stanie.

Przez wiele lat pracowaliśmy jako architekci i konserwatorzy zabytków. Na swoim koncie mamy wykonanych wiele projektów i programów konserwatorskich popartych realizacjami. Przeprowadziliśmy szereg badań oraz prac konserwatorskich na terenie całego kraju. Równocześnie zajmowaliśmy się pełną koordynacją administracyjną, począwszy od kontaktu z Urzędami Konserwatorskimi, poprzez opracowywanie wniosków o dofinansowanie, na konserwacji rzeźby i malarstwa kończąc.

Wiemy jednak,  jak wiele jeszcze należy zrobić. Dzięki zebranemu doświadczeniu oraz pasji do zabytków i historii powstała Fundacja Fontes. Nasze cele realizować chcemy poprzez współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, Kościołami, związkami wyznaniowymi, podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą oraz osobami prywatnymi, które są w posiadaniu zabytku lub planują w nie zainwestować. Równocześnie jednym z naszych zadań będzie ewidencjonowanie obiektów, które nie zostały dotąd wpisane do rejestru zabytków, chociaż posiadają wartość historyczną. Szczegółowy zakres naszej działalności opisuje nasz statut.

Fundacja Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Kultury działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.  Dz. U. 1984 Nr 21 poz. 97 o fundacjach i podlega nadzorowi Ministrowi właściwemu do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego.