Przemysław Lech Alchimowicz

Przemysław Lech Alchimowicz

Prezes Fundacji

Magister inż. architekt, ukończył Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, od 2008 roku posiadał własną działalność gospodarczą, w której zajmował się projektowaniem architektonicznym budynków użyteczności publicznej, mieszkaniowej oraz projektami wnętrz we współpracy z innymi biurami projektowymi lub prowadząc autorskie projekty. Współpracował z biurami w Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Warszawie i Lublinie.

 

Od końca 2008 stale rozwijał swoje umiejętności w dziedzinie remontów i konserwacji zabytków. Obecnie na swoim koncie ma ponad 35 wykonanych projektów lub innych opracowań konserwatorskich. Współpracował m.in. z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Nadwiślańskim na Zamku w Janowcu, Domem Spotkań z Historią w Warszawie i innymi. Obecnie związany z Fundacją Fontes.

Zofia Kamińska

Zofia Kamińska

Wiceprezes Fundacji

Magister konserwator dzieł sztuki, artysta plastyk, ukończyła Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej na Wydziale Artystyczno-Pedagogicznym na profilu rzeźba oraz Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na specjalizacji – rzeźba kamienna i elementy architektury. Działalność zawodowa jako niezależny konserwator zabytków. Ma na swoim koncie około 120 realizacji konserwatorskich wykonywanych samodzielnie i w zespołach konserwatorskich na terenie Polski, Ukrainy i Francji. Kierowała zespołami konserwatorskimi i projektowymi, realizując samodzielne kompleksowe programy konserwatorskie dla obiektów zabytkowych sakralnych, pałacowych i innych. Od 2015 roku związana z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce jako Główny Konserwator.

BB

Bogdan Białek

Wiceprezes Fundacji

Student V roku na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na specjalizacji – rzeźba kamienna i elementy architektury. Wychowawca-wolontariusz w Sekcji Rodzin Klubu Inteligencji Katolickiej. Interesuje się historią oraz historią sztuki, fascynuje go muzyka jazzowa oraz wszelkie zjawiska z nią związane.