Badania w gminie Ułęż

Na północny-wschód od miejscowości Drążgów w gminie Ułęż zlokalizowany jest nieużywany i zapomniany cmentarz. Był to dawny cmentarz parafialny, który przestano użytkować pod koniec XVIII w. wraz z przeniesieniem parafii do Sobieszyna. W ramach współpracy z firmą Gpr24 rozpoczęliśmy działania mające na celu przywrócenie pamięci o dawnym cmentarzu. Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń między innymi od władz gminy Ułęż, Parafii w Sobieszynie oraz Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przystąpiliśmy do badań.

Pierwszym etapem prac było dokonanie prospekcji terenowej, aby wyznaczyć obszar cmentarza. W ich trakcie zaobserwowaliśmy pozostałości po nagrobkach i miejscach pochówków, a także po drewnianym ogrodzeniu.

Dalsze działania związane będą z oczyszczeniem terenu i przygotowaniem do zadokumentowania widocznych pozostałości architektonicznych. Mamy nadzieję na pozyskanie nowych informacji o cmentarzu, a w przyszłości chcielibyśmy zapewnić jego ochronę poprzez włączenie go do gminnego programu opieki nad zabytkami.

Odwiedziliśmy również drugą z trzech lokalizacji naszych badań, czyli dawny rynek w Drążgowie, gdzie skupimy się na zebraniu informacji dotyczących nieistniejącego już drewnianego kościoła, oraz badaniu terenu samego rynku.

Comments are closed.